Strona Główna REGULAMIN STOWARZYSZENIA LinkiCzwartek, Maj 13, 2021
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
IKONA TYGODNIA
Казак без веры - не Казак

Kozak bez wiary to nie Kozak
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Konto bankowe Związku Kozaków
Dobrowolne składki oraz wpłaty na konkretne projekty prowadzone przez Stowarzyszenie należy przekazywać na konto:
BGŻ BNP PARIBAS
23 2030 0045 1110 0000 0285 1200
Związek Kozaków w Polsce
Обращенье
К Братьям из России и Украины
Nawigacja
Strona Główna
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
REGULAMIN STOWARZYSZENIA
Linki
Kontakt
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA - on line
Казачьи чины.
Hymn Związku Kozaków w Polsce - Гимн

Ankieta
KOZACY - TAK czy NIE

TAK

NIE

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
online
ПРИКАЗ
REGULAMIN STOWARZYSZENIA
Uchwała Nr 3
REGULAMIN STOWARZYSZENIA
ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE
(wyciąg)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji jego statutowych
celów .Siedzibą stowarzyszenia jest osada Pólko 41A gmina Niemce woj. Lubelskie Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie i propagowanie tradycji oddziałów kozackich walczących
u boku wojsk polskich w czasie wojny z nawałą bolszewicką 1920r., wchodzących w skład uznanych przez rząd polski za wojska sojusznicze:
a) Brygady kozaków esauła Jakowlewa
b) Brygady kozaków esauła Salnikowa
c) Armii generała Bułak-Bałachowicza
d) Trzeciej Armii Rosyjskiej generała Peremykina
e) Armii URL atamana Petlury
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) propagowanie informacji historycznych o udziale wojsk złożonych z emigrantów z byłego Cesarstwa
Rosyjskiego w bitwie warszawskiej oraz całej kampanii 1920r, ze szczególnym uwzględnieniem ochotniczych oddziałów kozackich
b) kultywowanie kultury i tradycji kozackich,
c) hodowla koni oraz nauka i doskonalenie jazdy konnej,
d) powołanie grupy rekonstrukcyjnej do odtworzenia oddziału konnicy kozackiej oraz płastunów z uwzględnieniem umundurowania odpowiedniego do epoki, sztandarów oraz stopni i komend występujących w wojsku kozackim.
Przynależność do w/w formacji jest honorowa, honorowa jest taż hierarchia oraz nadawane przez zarząd stowarzyszenia stopnie.
e) utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami propagującymi tradycje kawaleryjskie ze szczególnym uwzględnieniem kawalerii polskiej.
f) udział w przygotowaniach i obchodach świąt i rocznic ze szczególnym uwzględnieniem bitwy warszawskiej 1920r.
g) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami Kozaków w Rosji, Ukrainie i Białorusi oraz organizacjami diaspory kozackiej w innych państwach.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


9. Każdemu członkowi stowarzyszenia przysługuje tytuł Kozaka. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) założycieli
b) zwyczajnych
c) wspierających,
d) honorowych.
11. Członkiem Założycielem jest osoba fizyczna składająca podpis pod wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia.
12.Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
c) Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA


24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków (kozacki krąg),
b) Zarząd (sztab),
c) Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie założyciele wchodzą w skład zarządu niezależnie od wyników głosowania.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Zarząd spośród swoich członków.
Podpisy członków założycieli na oryginale złożonym w Urzędzie Starosty Lubelskiego.

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE: ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE, ZAREJESTROWANY PRZEZ STAROSTĘ LUBELSKIEGO W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ POD NUMEREM: Or. 5051-75/10, NUMER REGON: 060710031
Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

Original SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Soft Monochrome Ported and Modified for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

517644 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu