Strona Główna REGULAMIN STOWARZYSZENIA LinkiCzwartek, Maj 13, 2021
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
IKONA TYGODNIA
Казак без веры - не Казак

Kozak bez wiary to nie Kozak
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Konto bankowe Związku Kozaków
Dobrowolne składki oraz wpłaty na konkretne projekty prowadzone przez Stowarzyszenie należy przekazywać na konto:
BGŻ BNP PARIBAS
23 2030 0045 1110 0000 0285 1200
Związek Kozaków w Polsce
Обращенье
К Братьям из России и Украины
Nawigacja
Strona Główna
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
REGULAMIN STOWARZYSZENIA
Linki
Kontakt
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA - on line
Казачьи чины.
Hymn Związku Kozaków w Polsce - Гимн

Ankieta
KOZACY - TAK czy NIE

TAK

NIE

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
online
Witamy
Do Hakera: wiem, że strona jest słabo zabezpieczona i łatwo ją można zniszczyć. Nie rób tego.
ПРИКАЗ
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS, NOWI LUDZIE, JAZDA KONNA, PODRÓŻE, TRADYCJE KOZACKIE, WOLNOŚĆ I PRZYGODA
ANKIETA PRZYSTAPIENIA DO ZWIĄZKU KOZAKÓW W POLSCE WRAZ Z PRZYSIĘGĄ KOZAKA
FACEBOOK


В Новочеркасске прошел V Всемирный конгресс Казаков.Aktywny udział w kongresie wzięła również 4-osobowa delegacja Zwią...

Posted by СОЮЗ КАЗАКОВ В ПОЛЬШЕ - ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE on 20 październik 2015


Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości pod pomnikiem Bohaterów I wojny światowej w Kaliningradzie, w których mieliśmy zaszczyt brać udział.

Posted by СОЮЗ КАЗАКОВ В ПОЛЬШЕ - ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE on 10 sierpnia 2015


Dzisiaj mija kolejna rocznica zbrodni ludobójstwa dokonanej na mieszkańcach kresów przez odziały UPA. Nie ma i nie może...

Posted by СОЮЗ КАЗАКОВ В ПОЛЬШЕ - ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE on 11 lipca 2015


24 maja 2015 r. w Szczecinie miało miejsce wydarzenie poświęcone twórczości laureata nagrody Nobla Michaiła Szołochowa,...

Posted by СОЮЗ КАЗАКОВ В ПОЛЬШЕ - ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE on 29 maja 2015В Новочеркасске состоится V Всемирный Конгресс КазаковВойсковой атаман Виктор Гончаров провел Совет атаманов войсковог...

Posted by СОЮЗ КАЗАКОВ В ПОЛЬШЕ - ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE on 30 marca 2015
ОБРАЩЕНИЕ

LIST OTWARTY W SPRAWIE KRYMU

KRĄG KOZACKI OBRADOWAŁ W LUBLINIE
TEKST_ALTERNATYWNY 1 lutego 2014 r w Lublinie obradował Krąg Kozacki

Krąg rozpoczął się modlitwą oraz odśpiewaniem pieśni " Мы идем широкими полями".
Wystąpienie przedstawiciela Rady Miasta Lublin, radnego pana Zbigniewa Jurkowskiego
Odczytano życzenia z okazji obrad Kręgu nadesłane przez organizacje kozackie z za granicy.
Krąg przyjął następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2014 o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności w 2013 r. oraz o przyjęciu planu działalności na rok 2014.
Uchwała nr 2/2014 o przyjęciu pieśni " Мы идем широкими полями" za hymn "Związku Kozaków w Polsce"
Uchwała nr 3/2014 o przyjęciu rezolucji "Związku Kozaków w Polsce" w sprawie sytuacji na Ukrainie.
Krąg przyjął do realizacji zgłoszone przez delegatów projekt dotyczące doskonalenia sztuki samoobrony przez członków ZKwP oraz projekt dotyczący nauki i doskonalenia umiejętności strzelania z broni palnej.
Przyjęto zalecenie dla członków ZKwP dotyczące umundurowania oraz okrycia polowego.
Obrady Kręgu zakończono odśpiewaniem hymnu ZKwP.
DEFILADA 15 sierpnia 2013r.
15 sierpnia 2013r delegacja Związku Kozaków w Polsce miała honor i zaszczyt uczestniczyć w defiladzie organizowanej w Warszawie z okazji rocznicy bitwy warszawskiej i święta Wojska Polskiego.
To było dla nas prawdziwe przeżycie gdy wspomniano o udziale Kozaków w powstrzymaniu bolszewickiej nawały czuliśmy, że jesteśmy częścią tej wielkiej całości tej rodziny narodów, która w obliczu zagrożenia potrafiła odłożyć na bok dawne waśnie i stanąć wspólnym, żelaznym szeregiem na przeciw czerwonej zarazy zalewającej Europę. Serdeczne podziękowania dla organizatorów za stworzenie wspaniałej świątecznej atmosfery i wzorowe przeprowadzenie całości wielkiego wydarzenia.CHRUŚLINA 1863
W 150 rocznicę bitwy pod Chruśliną (powstanie 1863 r.) na Złotej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające to starcie. Nasi Kozacy razem z Konną Grupą Rekonstrukcji Historycznych "KRESY" brali czynny udział w rekonstrukcji tamtego wydarzenia i choć niechętnie to jednak scenariusz został zrealizowany a powstańcom "pozwolono" odnieść zwycięstwo.
Radzyń Podlaski 2013 - Do broni.
26 lipca 2013r w Radzyniu Podlaskim odbyły się I Radzyńskie Targi Historycznej Broni Palnej i Militariów
Uczestnikami tego wydarzenia byli też nasi Kozacy
Sama impreza należała do udanych a my spotkaliśmy braci kozaków z Konnej Grupy Rekonstrukcji Historycznych "KRESY" z Białegostoku. Pamiątkowe zdjęcie zapewne nie jest ostatnim jakie wspólnie wykonamy.


Rocznica mordu na Mikołaju II
W nocy z 16 na 17 lipca przypada rocznica mordu dokonanego na Mikołaju II i Jego Rodzinie. Ostatni Car Rosji a zarazem i ostatni Król Polski został bestialsko zamordowany przez bolszewickich zwyrodnialców. Od tego dnia wiadomym było, że przywrócenie monarchii jest już niemożliwe a kiedy wielu opuściło ręce czerwona zaraza rozlała się na pół Europy.
RELACJA Z IV ŚWIATOWEGO KONGRESU KOZAKÓW
TEKST_ALTERNATYWNY
DELEGACJA ZWIĄZKU KOZAKÓW W POLSCE
BRAŁA UDZIAŁ W OBRADACH
IV ŚWIATOWEGO KONGRESU KOZAKÓW

W ramach obchodów 200 lecia zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej 1812r w Novoczerkasku w dniach 27 - 30 wrzesnia 2012r odbył się IV Światowy Kongres Kozaków. W Kongresie brały udział delegacje kozackich okręgów z Rosji, delegacje organizacji kozackiej diaspory z USA, Kanady, Australii, Argentyny oraz większości krajów Europy, w sumie około 500 osób. Prace Kongresu zorganizowano w sześciu tematycznych "okrągłych stołach", które zakończyły prace protokołami zawierającymi wnioski zgłaszanymi do realizacji przez poszczególne delegacje. Kongres przyjął rezolucję oraz określił cele Wojsk Kozackich w Rosji jak również cele, zasady oraz formy współpracy z organizacjami Kazaków żyjących poza granicami państw stanowiących historyczne ojczyzny Kozactwa.
Pozdrowienia oraz życzenia owocnej pracy dla delagatów biorących udział w Kongresie przesłał Patriarcha Moskwy i Wsiej Rusi Kirył a także Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Władimirowicz Putin.
Swoją obecnością delegatów Kongresu zaszczycili m.in. vice premier rządu Federacji Rosyjskiej Dmitry Kozak oraz zwierzchnik miejscowej Archidiecezji Prawosławnej Metropolita Kirył a także gubernator Rostowa nad Donem Wasilij Gołubiew. Obradom Kongresu przewodniczył Ataman Wielkiego Wojska Dońskiego a zarazem Ataman Związku Kozacich Wojsk w Rosji i za Granicą generał Wiktor Piotrowicz Wodołacki.
Zagraniczni delegaci zostali honorowymi gośćmi gubernatora guberni rostowskiej na uroczystej kolacji wydanej z okazji odbywającego się na terenie guberni IV Światowego Kongresu Kozaków.
Ostatniego dnia Kongresu w stanicy Staroczerkaskoj odbyły się wybory Naczelnego Atamana Związku Kozackich Wojsk Rosji i za Granicami. Naczelnym Atamanem na okres 5 lat został ponownie wybrany generał Wiktor Pietrowicz Wodołacki.
W czasie trwania Kongresu przewodniczący delegacji Związku Kozaków w Polsce został udekorowany Krzyżem Honorowym Kongresu, przewodniczący delegacji Kozaków z Canady Książę Trubecki uhonorował członków naszej delegacji Krzyżami Atamana Kaledina.
Nasz pobyt w Nowoczerkasku zaowocował również zawarciem nowych kontaktów z organizacjami Kozaków na całym świecie. Szczególnie blisko byliśmy traktowani przez Kozaków z Ukrainy, Bułgarii, Łotwy oraz z Berlina. Zostaliśmy też wstępnie zaproszeni na coroczne organizowany "Izchod" czyli pamiątkowe obchody rocznicy ewakuacji wojsk generała Wrangla w Sewastopolu na Krymie oraz na konferencję kozackich organizacji do Pragi.
Wyjazd i udział w Kongresie utwierdził nas w przekonaniu, że rozwój Kazaczestwa nie jest przebrzmiałą pieśnią i nadal istnieje potrzeba rozwijania kozackich organizacji oraz kultywowania kultury i tradycji naszych przodków.


Rezolucja IV Światowego Kongresu Kozaków
TEKST_ALTERNATYWNY
Резолюция IV Всемирного конгресса казаков
Мы, казаки и потомки казаков из России, стран дальнего и ближнего зарубежья - участники IV Всемирного конгресса казаков, прошедшего 28-30 сентября 2012 года в городе Новочеркасске, Ростовская область, под лозунгом «Вера. Служение. Отечество», обсудив актуальные вопросы развития сотрудничества и совместной работы на благо возрождения казачества, процветания братских православных народов и государств и поддержки православия во всем мире:

признавая служение Отечеству и вере православной главными задачами казачества,
считая самобытную казачью культуру и традиционные казачьи ценности основой казачьего уклада жизни,
подтверждая насущную необходимость воспитания подрастающего поколения казачат и молодых казаков в духе славных традиций казачества, патриотизма и православия, подготовки из них бесстрашных защитников Отечества,
отмечая важность для достижения этих целей использования культурно-исторического наследия казачьего зарубежья ХХ столетия, восстановления единства и установления взаимовыгодного сотрудничества между казаками России и зарубежья и тесного взаимодействия между Русской православной церковью и Русской православной церковью за границей,
полагая важным всесторонне развивать экономическое сотрудничество, хозяйственные и побратимские связи между организациями казачества России и зарубежья, а также казачьими регионами России и заинтересованными территориальными образованиями иностранных государств,
рассматривая службу в вооруженных силах и военную подготовку необходимыми условиями формирования казака-воина,
заслушав доклады и выступления на пленарных заседания, круглых столах и конференции,
Отмечаем, что:
1. Проведение данного форума подчеркивает возросшую заинтересованность и желание руководства Российской Федерации, Правительства России и заинтересованных министерств и ведомств в оказании всесторонней поддержки войсковым казачьим обществам, в том числе в развитии их международных контактов и объединении разбросанных по всему миру казаков и их потомков.
2. Направление участникам конгресса приветственных посланий Президента Российской Федерации В.В. Путина, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Первоиерарха Русской православной церкви за границей, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Иллариона и Старообрядческого Митрополита Московского и всея Руси Корнилия подтверждает значимость казачества и его историческую связь с государством и церковью.
3. Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Правительством Ростовской области и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», при организационной поддержке МИД России, сделано все необходимое для того, чтобы конгресс прошел на высоком уровне как в части основной программы форума, так и его культурной и социальной составляющих.
4. IV Всемирный конгресс казаков, собравший более 150 делегатов из 28 стран мира и около 350 представителей войсковых казачьих обществ и общественных объединений казачества из России, дал новый импульс развитию контактов с казаками и потомками казаков, наметил пути совместной работы по продвижению позитивного образа России за рубежом, укреплению братских отношений между народами стран Содружества Независимых Государств, усилению работы с соотечественниками в дальнем зарубежье, противодействию фальсификации истории, совместной историко-мемориальной и поисковой деятельности, развитию института народной дипломатии и поддержке православия.

Призываем казаков во всем мире:

Предпринять необходимые шаги для преодоления разногласий и раскола в среде казачества, как в России, так и за рубежом. Вести дело к налаживанию разнопланового сотрудничества между реестровыми и общественными казачьими организациями, старыми и новыми объединениями казаков за рубежом, поиску общих интересов и совместной работе на благо возрождения казачества.
Обращаемся:
- к Президенту и Правительству Российской Федерации:
1. Распространить действие Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом на казачьи регионы Российской Федерации. Рекомендовать субъектам Российской Федерации разработать региональные программы переселения с обязательным включением в них казачьей составляющей. Поддержать инициативу епископа Ставропольского и Невинномысского Кирилла по переселению в Ставропольский край семей казаков-семиреков из Киргизии и Казахстана.
2. Проработать вопрос о подключении казаков ближнего и дальнего зарубежья к программам и проектам по защите и продвижению русского языка. Рассмотреть возможность направления в места компактного проживания казаков за рубежом учебников русского языка, литературы и истории, предусмотреть увеличение квот на прохождение переквалификации и повышение квалификации преподавателями русского языка, литературы и истории из-за рубежа в российских вузах.
3. Рассмотреть возможность призыва на действительную военную службу казаков призывного возраста – граждан Российской Федерации, проживающих в странах ближнего зарубежья, в вооруженные силы Российской Федерации, в первую очередь для службы на российских военных базах в странах проживания.
4. Поручить соответствующим ведомствам Российской Федерации во взаимодействии с войсковыми казачьими обществами и администрациями регионов разработать положение и инструкции о приеме и обучении в российских казачьих кадетских корпусах казачат из ближнего и дальнего зарубежья, а также проработать вопрос о молодежных казачьих лагерях и увеличении молодежных обменов. Проводить на регулярной основе международные съезды православной казачьей молодежи.
- к Русской православной церкви, Русской православной церкви заграницей и Русской православной старообрядческой церкви:
1. Во имя восстановления единства казачества рассмотреть возможность создания под эгидой церкви координационных советов казачьих атаманов для решения спорных вопросов и выработки взаимоприемлемых направлений взаимодействия.
2. Содействовать активизации международного сотрудничества православной казачьей молодежи в проведении совместных мероприятий направленных на объединение казачества вокруг православной церкви в России и за рубежом, совместного участия молодых людей в богослужениях, паломнических поездках к святыням в России и других православных странах, ознакомления с духовными и культурными традициями православных народов.
- к казакам всего мира:
1. Активнее работать с соотечественниками в странах проживания, наладить сотрудничество с координационными советами российских соотечественников (КСРС) в странах ближнего и дальнего зарубежья, предпринять необходимые усилия по вхождению представителей казачества в составы страновых советов соотечественников и президиумы данных советов, вести работу по включению в планы деятельности КСРС мероприятий казачества. Налаживать контакты с российскими загранучреждениями, представительствами Россотрудничества и Российскими центрами науки и культуры.
2. Принять активное участие в подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 400-летию Дома Романовых (2013 год) и 100-летию начала Первой мировой войны (2014 год), а также памятных дат «наполеоновских войн», в частности битвы под Кульмом и других исторических дат.
3. Проводить на постоянной основе совместные мероприятия по поиску, восстановлению и поддержанию в надлежащем состоянии казачьих захоронений и памятников казачьей славы в России и за рубежом.
4. Хранить, развивать и приумножать отечественные духовно-нравственные, патриотические и культурно-исторические традиции казачества; давать решительный отпор любым попыткам раскола среди казачества и посягательств на Православную Веру, ибо вне Матери Церкви не может быть благочестивого казачества.
5. Твердо защищать православные святыни от вандализма и кощунственного осквернения.
6. Считать важным направлением в жизни казачьего общества формирование традиции воинского братства, воспитания воинов Христовых, верных защитников православных устоев жизни общества.
7. Способствовать реализации в казачьем сообществе основополагающего принципа жизни казака: «казак без Веры – не казак» через практику воцерковления членов казачьего общества и членов их семей.
8. Способствовать активному включению членов казачьих обществ в жизнь православных приходов РПЦ (МП), РПЦЗ и РПСЦ через регулярное посещение богослужений, участие в Церковных Таинствах.
9. Включить в резолюцию IV Всемирного конгресса казаков рекомендации, принятые на заседании круглых столов и научно-практической конференции, прошедших в рамках Конгресса.

Председатель мандатной комиссии Г.Н. ИВАНОВ
Войсковой священник протоиерей СЕРГИЙ МОРГУН
Życzenia Wielkanosne od Arcybiskupa
Z posród otrzymanych życzeń wielkanocnych szczególną radość sprawiło nam przesłanie od Jego Excelencji Władyki Abla Arcybiskupa Diecezji Chełmsko-Lubelskiej

TEKST_ALTERNATYWNY Христос Воскресе!

Сердечно благодарю за пасхальные поздравления, когда «небеса убо достойно да веселеятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый и невидимый», взаименно особенно хочется поздравить Вас с величайшим праздником – Светлым Христовым Воскресением!
По слову преподобного Максима Исповедника, истинная Пасха – это нисхождение Слова в человеческий разум: в ней «каждого, кто достоин, сокровенно и в полноте Своей посещает Божие Слово чрез причастие Своих благ».
Молитвенно желаю Вам долгоденствия, крепости, духовных и телесных сил и неоскудеваемой помощи Божией в трудах на благо Святой Церкви.
Молим Воскресшего Спасителя, чтобы сиянием Своего Тридневного Воскресения благословлял все Ваши благие начинания, помогал и укреплял Вас во всех Ваших трудах, а также желаем преумножения благих даров, благопотребных ко спасению и к продолжению на многие годы Вашей жизни.

Воистину Воскресе Христос!

Православный Архиепископ
Люблинский и Холмский
KATYŃ
OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU KOZAKÓW W POLSCE
W SPRAWIE ZBRODNI WOJENNEJ W KATYNIU
I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIĄ
Życzenia od Arcybiskupa Abla
AZOV czyli: Biali wrócili
W dniach 9 - 10 września 2011r delegacja Związku Kozaków w Polsce, na zaproszenie generała Wodołackiego Atamana Wielkiego Wojska Dońskiego, będącego zarazem najwyższym atamanem "Związku Kozaków Rosji i Zagranicy" przebywała w Azowie na obchodach 370 rocznicy obrony miasta przez połączone siły Kozaków dońskich i zaporozkich przed nawałą turecką. Istotnymi punktami uroczystości była parada wojsk kozackich, posiedzienie Wielkiego Kręgu Wielkiego Wojska Dońskiego oraz posiedzenie delegacji organizacji kozackich wchodzących w skład "Związku Kozaków Rosji i Zagranicy" w czasie, której nasza delegacja na ręce generała Wodołackiego przekazała ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie pobytu w Azowie wsród obserwującej nas publiczności słychać było komentarze: "Белые офицеры вернулись", to nasze mundury szyte na wzór białogwardyjskich powodowały takie skojarzenia. Podobne uwagi przekazywali nam zaprzyjaźnieni kozaccy atamanowie, w naszej odpowiedzi usłyszeli, że te mundury odzwierciedlają nasze uczucia i przekonania. Przekonania naszych gospodarzy też chyba ulegają zmianom gdyż z okazji uroczystości stojący w centrum miasta pomnik Lenina zasłonięto wielką kozacką flagą aby nie drażnił przybyłych gości. To było dla nas szczególnie miłe. Znakiem czasu jest również to, że przy ukraińskich i rosyjskich drogach można spotkać bilbordy przepraszające Cara Mikołaja II


News

Brak Newsów

Стихи - wiersze
Ты с каждым годом мне дороже,
Ты с каждым годом мне родней,
Ты никогда понять не сможешь
Любви безвыходной моей.
Ты не оценишь эту нежность,
Названия которой нет,
Всю обреченность, безнадежность
Моих однообразных лет,
Ты обрекла меня на муку,
Но буду славить вновь и вновь
Я нашу страшную разлуку,
Неразделенную любовь.стихи замечательного казачьего поэта Николая Туроверова.
REKLAMA TWOJEJ STRONY - WYGRYZANKO
HISTORIA KAZACZESTWA (na razie po rosyjsku)STOWARZYSZENIE ZWYKŁE: ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE, ZAREJESTROWANY PRZEZ STAROSTĘ LUBELSKIEGO W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ POD NUMEREM: Or. 5051-75/10, NUMER REGON: 060710031
Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

Original SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Soft Monochrome Ported and Modified for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

517658 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu